Het is reeds mogelijk om via www.mijngezondheid.net (=MGN) recepten te herhalen, afspraken te maken, bloeduitslagen online in te zien en inzage te hebben in uw medisch dossier. Wij streven er als praktijk naar om begin 2022 de mogelijkheid te bieden voor e-consulten, die we binnen 2 werkdagen zullen beantwoorden. Daarnaast gaan we de mogelijkheid voor het maken van online afspraken verruimen. Wij willen u attenderen op de mogelijkheid van het gebruiken van websites om online te kunnen bepalen of het nodig is om voor een bepaalde klacht de huisarts te raadplegen. We adviseren hiervoor de site www.thuisarts.nl , deze site is ook makkelijk te raadplegen via de app MedGemak.