AVG

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Vanwege deze wet hebben wij ons privacyreglement aangepast. U kunt onze privacyverklaring vinden onder de link AVG.